دومینووب برای اولین بار در ایران اقدام به ارائه پنل های پشتیبانی مانیتوریتنگ انواع وبسایت بااپراتور به صورت دورکاری ارائه می کند.لطفا به توضیحات این خبرتوجه نمایدشاید مشکل امروز شماهم باشد.

بارویکردحداکثری استقبال ازاینترنت وسایتهای اینترنتی شخصی شرکتی-خبری-بازی-خدماتی وفروشگاههای اینترنتی روزبه روز به مدیران سایتهای اینترنتی افزوده میشودبخصوص استقبال اصناف باراه اندازی فروشگاههای اینترنتی چشمگیرنموده ولی متاسفانه تاسیس یک فروشگاه اینترنتی یاتبلیغاتی وخدماتی پایان کارنیست بلکه آغازراهی است باچشم اندازی روشن وبه همین دلیل این مدیران سایت دچارمشکلاتی پس از تاسیس سایت خودمیشوند که تاحدی مشگل سازاست که مجبوربه تعطیلی سایت یافروشگاه خودمیشوندواین ضعف پشتیبانی ازداده ومنابع سایت -به روزرسانی-سئو-نصب قالب وافزونه-تولیدمحتوابرای داخل سایت یاقراردادن دسته بندی فهرست کالاوگذاشتن محصولات همراه باتصویر-ویذیودرصفحه مربوطه که یادانش کافی وجود ندارد ونمیتوانندویادرصورت انجام به خرابی هاست ویاسایت منجرویاشرکتهای بزرگ که دارای وبسایتهای حرفه ای وبزرگ باکاربران درحد جهانی یاکشوری بخواهند ادامه روندپشتیبانی وبه روز رسانی راطبق روال انجام دهند نیاز به استخدام وبمستر واپراتور ومهیانمودن فضای کاری همراه باپرداخت حقوق ومزایایی وبیمه موجب بروزمشکلاتی بزرگترازنبود پشتیبان میشوندلذا دومینووب برای اولین بار در ایران اقدام به ارائه سرویس پشتیبانی مانیتوریتنگ انواع وبسایت به صورت دورکاری (بدون نیازبه حضوردرمحل کار)نمودکه بلافاصله مورداستقبال مدیران انواع وبسایتها قرارگرفت واقدام به سفارش خرید پنل های پشتیبانی ازمانموده وخودرااز دلهره پشتبانی سایت دراوقات خرابی ونیازبه تعمیرنگهداری خلاص نموده واز طرف دیگرباسپردن کاربه کاردان وبسایتهای انان ارتقاپیدانموده وباافزایش سرعت وافزایش ترافیک بازدیدکننده به بهره بری بیشتردست یافتند پنل های مامتنوع وشامل تمام گروههای کابری ازمدیران باسایتهای کوچک-متوسط وبرزگ وحرفه ای وهمچنین پلن های یکبارمصرف پشتیبانی ومانیتورینگ برای اموری مانندنصب ورفع ایردات موردی خریداری میشودمواردی مهمی که شامل پشتیبانی مانیتورینگی توسط اپراتورهای حرفه ای وباتجربه دردنیای مجازی ودرمرکزی مجهزدومینووب نگارهستندعبارت است از:

                                          مانیتورینگ
مانیتورینگ  شبانه روزی
مانیتورینگ مرکزدریافت پیام درخواستهای پشتیبانی فوری
مانیتورینگ  بهینه سازی وسئو
مانیتورینگ سرور-هاست ودامنه
مانیتورینگ  انواع سیستم های مدیریت محتوا و سی ام اس های رایج درایران ازجمله سیستم مدیریت محتوای وردپرس-ووکامرس-جوملا-دیتالایف انجین-
مانیتورینگ  اسکریپتهای فروشگاه ساز سفارشی ساخت-اپن کارت-پرستاشاپ-مجتو-توماتوکارت
مانیتورینگ  سایتهای خبری وخدماتی انجمن ساز ویبولتین-مای بی بی-سایتهای تبلیغات .آگهی
مانیتورینگ  پرتال های سازمانی وشرکتی بزرگ وکوچک کاربرمحور وهر سیستم ونرم افزارتحت سرور وتحت وب ایرانی وخارجی

                                  پشتیبانی

همچنین مانیتورینگ  وبسایتهایی که ازدومینووب نگار ودومینوهاست سرویس خریداری نمودند بابت هرپنل موجود نیم بها محاسبه میشود واین هدیه ای ازطرف مابه یوزرهای دومینووب بوده که کاربران مارامتمایزاردیگرکاربران می کند.پس بجای نگرانی برای پشتیبانی فقط کافی است پنل مناسب فعالیت ووبسایت خودرا انتخاب وسفارش دهید تا بلافاصله کارهمکاران درارتباط با مانیتورینگ  سایت شما استارت بخورد ومستمرادامه داشته باشد.موارد مانیتورینگ  ازصفرتاصدهرگونه پشتیبانی به منظور تعمیرونگهداری وفعال بودن مستمر همراه با هدایت ترافیک بازدید ودریافت نمره خوب سئودرجستجوگرهای مانندگوگل-یاهو-الکسا-ماکروسافت-یاندکس میشودهمچنین تولیدوقراردادن هرگونه محتوای متنی مطابق باموضوع وخدمات موردارائه سایت ازجمله ویدیو-تصاویر-نرم افزارهای دانلودمیشودMonday, September 16, 2019

« برگشت